Viết Bài Xuyên Việt còn được Quý khách hàng biết đến với cái tên độc lạ “Hội Ma Ngoáy”. Dịch vụ tập hợp những cây bút nổi danh, được chọn lọc kỹ lưỡng dưới kinh nghiệm dày dạn của CEO Trần Thắng. Phục vụ Quý khách hàng từ năm 2017, cho đến nay dịch vụ